ארכיון נציבות - אגודת הפסוריאזיס הישראלית

נציבות קבילות הציבור לחוק בריאות ממלכתי

פעילות האגודה במשרד הבריאות  ביום שלישי ה –  08.03.2016 התקיימה פגישה במשרדי נציבות הקבילות לחוק בריאות ממלכתי במשרד הבריאות עם מנכ"לית אגודת הפסוריאזיס, יונה מנטקה קציר. מנכ"לית האגודה הסבירה לצוות הנציבות על מחלת הפסוריאזיס, על הבעיות האופייניות בהן נתקלים...