הצעת חוק לביטול מגבלת הטיפול הכפול לחולי פסוריאזיס במסגרת חוק בריאות ממלכתי - אגודת הפסוריאזיס הישראלית

הצעת חוק לביטול מגבלת הטיפול הכפול לחולי פסוריאזיס במסגרת חוק בריאות ממלכתי, שהגיש ח"כ יואל רזבוזוב ממפלגת יש עתיד הונחה היום על שולחן הכנסת. ההצעה גובשה בסיוע אגודת הפסוריאזיס הישראלית ומטרתו לאפשר לחולי הפסוריאזיס בישראל לשלב בין טיפול תרופתי, שהייה בים המלח ופוטו-תרפיה הקיימים בסל הבריאות באותה שנה.

ח"כ יואל רזבוזוב ממפלגת יש עתיד הסביר כי:

יואל רזבוזוב (1)

ח"כ יואל רזבוזוב

"חוק ביטוח בריאות ממלכתי מעניק במסגרת סל שירותי הבריאות, שלושה סוגים של טיפולים לחולי פסוריאזיס – טיפול תרופתי, שהייה בים המלח וטיפול פוטו-תרפיה. ואולם, בתוספת השנייה לחוק נכללת הערה לפיה לא תינתן השתתפות לטיפול בים המלח ולטיפול פוטו-תרפיה (פובה) באותה שנה ועל המטופל לבחור בין שני הטיפולים האמורים. עניין זה, מונע מחולי פסוריאזיס רבים את האפשרות לממש את מלוא היקף הטיפול המגיע להם, ואשר מתוקצב על ידי קופות החולים. מטופלים רבים אינם מסוגלים לממש את 30 ימי הטיפול בים המלח, שלהם הם זכאים, וזאת מכמה סיבות כגון חוסר אפשרות להיעדר לתקופה ממושכת ממקום העבודה (בהקשר זה יצוין כי חוק דמי מחלה מעניק 18 ימי מחלה בלבד לכל עובד) וכן בשל העלייה המשמעותית שחלה במחירי השהייה במלונות באזור ים המלח באופן שבו הסבסוד אינו מכסה בהכרח את כל עלויות השהייה הארוכה במקום. לפיכך, מוצע לבטל את המגבלה לפיה לא תינתן השתתפות לטיפול בים המלח ולטיפול פובה באותה שנה, באופן שבו חולי פסוריאזיס יוכלו לשלב בין הטיפולים האמורים".

 

יונה קציר יו"ר אגודת הפסוריאזיס הישראלית הוסיפה כי: "ציבור חולי הפסוריאזיס בישראל מתמודד עם קושי גדול מאוד לקבל טיפולים למחלתם בגלל האילוץ לבחור בטיפול אחד בלבד. הצעת החוק היא מהותית וחשובה לציבור חולים גדול מאוד. בעבר היה נהוג לחשוב שבישראל יש 120 אלף חוליפסוריאזיס, אך מספר זה היה נכון לפני עשור. בפועל מדובר על כ – 3% מהאוכלוסייה, לכן להערכת אגודת הפסוריאזיס ישנם בישראל כ – 240 אלף חולים אשר בזכות התיקון הזה יוכלו לממש את זכותם לקבל טיפול למחלתם ובמקביל להמשיך ולתפקד במעגל העבודה, הקרירה והמשפחה".

 על חשיבות הצעת החוק

תקרת ההחזר עבור השהייה במלון עומדת, נכון לדצמבר 2013, על 258 שקלים חדשים ליום. על פי נתוני אגודת הפסוריאזיס הישראלית, משנת 2006 ועד היום עלו מחירי השהייה בבתי המלון באזור ים המלח בכ-50%, בעוד ששיעור ההחזר מקופות החולים עלה בכ-30% בלבד. בנוסף, לעלות השהייה בים המלח מתווספות עלויות נלוות כגון כניסה למתקנים הסולאריים הממומנות בשיעור של 80% בלבד. יודגש כי בכל מקרה בו אין ניצול מלא של הזכאות ל-30 ימי שהייה בים המלח, נשארים מקורות המימון שהוקצו לכך בידי קופות החולים, והמטופל לא יכול לעשות שימוש בהם לצורך טיפול משלים באמצעות מכשירי הפוטו-תרפיה (מכשרים בעלי קרני U.B.B) שהוא טיפול נגיש יותר ואינו מחייב הוצאות לינה והיעדרות מן העבודה. יצוין עוד כי טיפול ב- PUVAבמשך תקופה ארוכה מגביר את הסיכון להזדקנות העור, להופעת נמשים, ולסרטן עור, ולכן השילוב עם ימי השהייה בים המלח יכול להוות פתרון מתאים עבור מטופלים רבים.

הצעת החוק שהוגשה

הצעת החוק שהוגשה